för 2023

  • 2023-01-13 - Välkommen på webinar om tiotaggarlösningar
  • Välkommen på webinaret Frilagd premie sjunker kraftigt – dags för en premiebestämd lösning! där vi på SPP Konsult tillsammans med Staffan Ström från Alecta berättar om hur man kan tänka och göra avseende företagets tiotaggarpremier.

Se även