Arbetsgivardeklarationer på individnivå

2019-01-16

Regelverket kring Arbetsgivardeklarationer på individnivå trädde i kraft vid årsskiftet och det påverkar såväl löner som pensioner (direktpensioner i egen regi). Avseende pensioner så finns ett undantag; pension genom försäkring. Det ska även fortsättningsvis deklareras som tidigare. Vad gäller arbetsgivardeklaration på individnivå för direktpensioner så finns det en mängd saker att tänka på i samband med det nya regelverket. Nedan hittar ni viktig information om arbetsgivarregistrering.

petra-holtsjo-lunding.png- Vi har uppmärksammat att Skatteverket ställer krav på att ni som företag måste vara registrerade som arbetsgivare för att ni ska kunna lämna en arbetsgivardeklaration. När vi har gått igenom vårt bestånd av kundföretag så har vi sett ett antal företag som inte är arbetsgivarregistrerade men de är ändå momsregistrerade och aktiva som bolag. Det är inte helt ovanligt att det bedrivs verksamhet i bolag A men personalen finns anställda i bolag B och därmed är bolag A inte "arbetsgivarregistrerat", säger Petra Holtsjö Lundin. - Det har dock sannolikt funnits anställda i Bolag A en gång i tiden och därmed finns även utställda pensionslöften/åtaganden i böckerna. Den typen av företag måste från och med nu vara arbetsgivarregistrerade för att era pensionsleverantörer ska kunna skicka uppgifter till Skatteverket på de pensionsutbetalningar som sker (liksom tidigare gäller detta endast direktpensioner, inte pensionsförsäkrade löften). 

- I händelse av att ni har något dotterbolag inom koncernen som INTE är arbetsgivarregistrerat, är det min varma rekommendation att ni omedelbart, undersöker om det finns pensioner i egen regi och därmed registrerar er som arbetsgivare, fortsätter Petra Holtsjö Lundin. - I synnerhet om det är pensioner med pågående utbetalning, då måste detta ske per omgående eftersom januaripensionerna betalas ut inom kort och ska deklareras i början på februari. Det är ett ganska enkelt förfarande enligt Skatteverket och det kan ske på en digital yta som heter www.verksamt.se.

 

Vad händer om ett företag inte är registrerat som arbetsgivare och som har pensionslöften i egen regi med pågående utbetalningar via en pensionsadministratör/försäkringsbolag?

  • Vi kommer inte att kunna leverera uppgifter till Skatteverket för de pensionsutbetalningar som utförts. Skatteverket kommer att "felfälla" uppgifterna. Det krävs en arbetsgivarregistrering för vi ska kunna lämna uppgifter som ska deklareras av er i en arbetsgivardeklaration.
  • Individens brutto och innehållen preliminärskatt kommer således inte att deklareras av någon om organisationsnumret inte är arbetsgivarregistrerat.
  • Ni behöver tillse att det är någon som förbarmar sig över arbetsgivardeklarationen i det organisationsnumret, även fast det inte finns några anställda i bolaget. Pensionärernas pensioner ska trots allt deklareras.

- Tidigare har ju vi som pensionsadministratör haft ansvar för hela kedjan, men ansvaret för den sista delen i kedjan har ju förflyttas till företagen i och med den nya lagen. Vi kan inte längre ansvara för att hela kedjan håller ihop vilket är ytterst olyckligt. Tidigare har det ju varit en ickefråga då det är vi som har deklarerat uppgifterna, fortsätter Petra. - Så är det alltså inte längre och det är därför viktigt att det finns en arbetsgivarregistrering färdig redan nu i januari månad.

- Inom SPP-koncernen har vi satt igång ett arbete för att ta kontakt med de företag där vi uppmärksammat att det saknas en arbetsgivarregistrering. Ni kan således komma att bli uppringda av oss i denna fråga inom kort (gäller endast de där vi hittat information om att arbetsgivarregistrering saknas). Vi har i vår genomgång endast kunna titta på de företag som är kunder i SPP-koncernen, så glöm inte bort att kika igenom alla era bolag i koncernen.

Har ni frågor kring detta går det bra att ringa till oss på SPP Konsult, 08-451 70 99