Status på AGI-rapportering till Skatteverket

2019-02-20

Nu har den första rapporteringen till Skatteverket skett. Det var allt annat än enkelt och vi har upptäckt att det ibland dyker upp varningstrianglar på företagens deklarationsytor. Första rapporteringen skedde kontrollerat och långsamt av säkerhetsskäl. Vissa justeringar i filerna krävdes för att minimera uppkomsten av varningar. Trots detta kan det i vissa fall ändå uppstå varningar. Nedan förklarar vi varför det kan uppstå och vad Skatteverket har svarat oss att det beror på.

Varför stämmer inte skattesummorna på deklarationsytan?

Vi har sett att uppgifter kan skickas till Skatteverket på två olika sätt:

  • Huvuduppgift tillsammans med en mängd individuppgifter
  • Endast individuppgifter

SPP-koncernen har valt att skicka individuppgifter, men vi har sett att vissa löneleverantörer har valt att skicka huvuduppgift tillsammans med individuppgifter. Det är här det kan uppstå problem och bli väldigt otydligt på Skatteverkets deklarationsyta. Skattesummorna på företagens deklarationsytor kommer i vissa fall att se ut att misstämma då Skatteverket har byggt in en automatisk summering av skattebelopp.

Om rapportering har skett enligt båda punkterna från olika leverantörshåll, så redovisas en så kallad huvuduppgift på ett ställe och Skatteverkets totala summering av alla individuppgifter på ett annat ställe.

Det blir otydligt för företaget som ska deklarera men det är inget som är fel. Företaget ska enligt Skatteverket godkänna det som är angivet enligt Skatteverkets "Acceptera Skatteverkets beräkningar". De har summerat alla individuppgifter som inkommit och inte bara huvuduppgiften.

Viktigt att tänka på framåt

När ska arbetsgivardeklarationen lämnas? Inte för tidigt!

Vi har uppmärksammat att ett antal företag stänger sin deklaration direkt efter att lönerna har körts. Det har i vissa fall inneburit att de inte har uppmärksammat att ytterligare uppgifter inkommit till deklarationsytan efter månadsskiftet från exempelvis försäkringsbolag och pensionsadministratörer. Dessa uppgifter har således inte blivit deklarerade. Det som då händer är att Skatteverket vill betala tillbaka överskottet på skattekontot vilket i sin tur orsakar problem, både för pensionärernas deklarationer men också för att skatten ska fördelas ut på pensionärens skattekonto. Det ska inte betalas ut till företaget. Det är därför viktigt att deklarationen sker vid en tidpunkt då man kan anta att alla uppgifter som ska deklareras har hunnit inkomma till deklarationsytan.

Fusioner

När det kommer till exempelvis fusioner är det viktigt att ta höjd för hanteringen av kapitalförsäkringar och pensioner i egen regi. Kapitalförsäkringar som för stunden inte är aktiva, det vill säga de ligger vilande i avvaktan på utbetalningstidpunkten, måste flyttas till det nya organisationsnumret vid en fusion. Vem ska annars deklarera för individen när utbetalningen påbörjas? Meddela försäkringsbolaget i god tid när en fusion är på gång. Både försäkringsavtal och pant behöver ses över.

Arbetsgivarregistrering

För att kunna lämna en arbetsgivardeklaration måste företag vara registrerade som arbetsgivare.

Vad händer i närtid? 

Snart är vi framme vid ett nytt månadsskifte och ytterligare en rapportering till Skatteverket. Vi kommer att stå på tå även denna gång för att allt ska bli korrekt. Dyker det upp funderingar kring det som finns rapporterat från SPP Konsult så går det bra att ringa eller skicka e-post till oss. Den här nya rapporteringen är inte helt lätt för någon part men med gemensamma krafter klarar vi av det. 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta SPP Konsult på telefon 08-451 70 99 eller via e-post spp.konsult@spp.se