Nytt sätt att utfärda SINK-beslut

2019-03-13

Vi har blivit varse om att SINK-besluten, som utfärdas av Skatteverket, har tagit ny form i kölvattnet av den nya lagstiftningen kring arbetsgivardeklarationer, och att det skapar en del förvirring. SINK står för Särskild Inkomstskatt för utomlands bosatta.

Den nya lagen om arbetsgivardeklarationer på individnivå, som trädde i kraft vid årsskiftet, samt Skatteverkets ställningstagande om att det nu ska vara den som står för kostnaden som också ska deklarera för pensionsutbetalningar, har inneburit förändrade rutiner på många områden.   

SINK-beslut har tidigare utfärdats på utbetalaren av pensionen (försäkringsbolaget/pensionsadministratören), men vi har sett exempel på att det nu står följande, oavsett om individen har en direktpension eller en pensionsförsäkring:

"Skatteverket beslutar att Företaget AB inte ska dra någon skatt på din tjänstepension som förmedlas av SPP Konsult".

Det nya är alltså att arbetsgivaren står nämnd i skattebeslutet som rör pensionsutbetalningen. Som individ är det inte lätt att veta vart ett sådant beslut ska skickas och det naturliga valet faller sannolikt på den tidigare arbetsgivaren. Men dessa beslut ska till den som utbetalar pensionen, det vill säga i det här fallet så ska det till SPP Konsult och inte till arbetsgivaren. Får ni som arbetsgivare in ett dokument som har en skrivning som ovan kan det vara bra att ta kontakt med den angivna tjänstepensionsleverantören/administratören för att få information om vart dokumentet ska skickas.

Vid frågor går det bra att kontakta SPP Konsult på 08-451 70 99 eller via e-post spp.konsult@spp.se.