Information om PRI:s övertagande av SPP Konsults pensionsförmedlingsverksamhet

2021-03-08

Vi har tidigare informerat om att PRI Pensionstjänst tar över pensionsförmedlingsverksamheten från SPP Konsult från och med den 1 april 2021.

I syfte att säkerställa kvalitet i övertagandet från SPP Konsult till PRI kommer detta att ske i två steg.

Steg 1
Kundavtal överlåts från SPP Konsult till PRI enligt ursprunglig plan. Det innebär att PRI ansvarar för leverans från den 1 april 2021.

Steg 2
Från och med juni 2021 sker utbetalningen helt i PRI:s regi. Detta är en förskjutning på två månader jämfört med ursprunglig plan. Under perioden 1 april till 1 juni sköter SPP Konsult den aktuella verksamheten på uppdrag av PRI.

Vad innebär detta för er som kund?

  • Faktura avseende pensionsutbetalningar i april och maj kommer att skickas med post och med SPP Konsult som betalningsmottagare precis som tidigare.
  • Fakturan avseende pensionsutbetalningar avseende juni och framåt mejlas från PRI i maj med PRI som betalningsmottagare.
  • Välkomstbrev till era tidigare anställda skickas ut i anslutning till PRI:s första utbetalning i juni.

Om du har några frågor så tveka inte att kontakta oss.

PRI Pensionstjänst: 08-679 06 00 eller via mejl till marknad@pri.se.
SPP Konsult: 08-451 70 99 eller via mejl till sppkonsult@spp.se.