för 2019

 • 2019-12-09 - Nyhetsbrev december 2019
 • I december månads nyhetsbrev skriver vi bland annat om vad som är viktigt att hålla koll på inför årsskiftet, samt några spännande event som vi anordnar i början av nästa år.

 • 2019-10-08 - Nyhetsbrev oktober 2019
 • I oktober månads nyhetsbrev skriver vi om bland annat begreppet "Economic employer", IORP2 och vikten av att se över lönearterna även för arbetare.

 • 2019-06-19 - Nyhetsbrev juni
 • I detta nyhetsbrev kan du läsa aktuell info om månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå, SPP Konsult-dagen och varför pension är viktigt för att konkurrera om de bästa forskarna.

 • 2019-06-12 - Månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI)
 • Nu är sommaren här och snart är det semester för de allra flesta Tro det eller ej, det som dock inte tar semester är den månatliga arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI). Den ska skickas till Skatteverket i sedvanlig ordning även om många av oss tar en paus i hängmattan.

 • 2019-04-26 - Nyhetsbrev april
 • I april månads nyhetsbrev skriver vi om det nya socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Japan, hur den sociala säkerheten ska tryggas om det blir en "hård" Brexit, om en benchmark av nordiska tjänstepensionsplaner, samt om ett frukostseminarium som kommer att anordnas av SPP Konsult.

 • 2019-04-23 - Sociala säkerheten ska tryggas i händelse av en "hård" Brexit
 • I dagsläget reglerar EU förordningen EC 883/04 tillhörigheten till ett lands socialförsäkringssystem när en person flyttar från ett EU-land till ett annat. En "hård" Brexit innebär att denna förordning upphör att gälla utan att något annat avtal finns på plats. Det beslutades nyligen att Storbritanniens utträde skjuts upp till den 31 oktober 2019, vilket ger dem ytterligare tid på sig att få ett avtal på plats. Dock kan risken för en "hård" Brexit fortfarande inte uteslutas.

 • 2019-03-25 - Nyhetsbrev mars
 • I mars månads nyhetsbrev kan du läsa om global pension för mobil personal, pensionsroboten Gajda och en intervju med ett av SPP Konsults kundföretag.

 • 2019-03-13 - Nytt sätt att utfärda SINK-beslut
 • Vi har blivit varse om att SINK-besluten, som utfärdas av Skatteverket, har tagit ny form i kölvattnet av den nya lagstiftningen kring arbetsgivardeklarationer, och att det skapar en del förvirring. SINK står för Särskild Inkomstskatt för utomlands bosatta.

 • 2019-02-26 - Nyhetsbrev Februari
 • I februari månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om premiereduktioner på kollektivavtalad tjänstepension och ny lagstiftning för skatterättslig hemvist i annat land än Sverige.

 • 2019-02-20 - Status på AGI-rapportering till Skatteverket
 • Nu har den första rapporteringen till Skatteverket skett. Det var allt annat än enkelt och vi har upptäckt att det ibland dyker upp varningstrianglar på företagens deklarationsytor. Första rapporteringen skedde kontrollerat och långsamt av säkerhetsskäl. Vissa justeringar i filerna krävdes för att minimera uppkomsten av varningar. Trots detta kan det i vissa fall ändå uppstå varningar. Nedan förklarar vi varför det kan uppstå och vad Skatteverket har svarat oss att det beror på.

 • 2019-01-16 - Arbetsgivardeklarationer på individnivå
 • Regelverket kring Arbetsgivardeklarationer på individnivå trädde i kraft vid årsskiftet och det påverkar såväl löner som pensioner (direktpensioner i egen regi). Avseende pensioner så finns ett undantag; pension genom försäkring. Det ska även fortsättningsvis deklareras som tidigare. Vad gäller arbetsgivardeklaration på individnivå för direktpensioner så finns det en mängd saker att tänka på i samband med det nya regelverket. Nedan hittar ni viktig information om arbetsgivarregistrering.

Se även