Sociala säkerheten ska tryggas i händelse av en "hård" Brexit

2019-04-23

I dagsläget reglerar EU förordningen EC 883/04 tillhörigheten till ett lands socialförsäkringssystem när en person flyttar från ett EU-land till ett annat. En "hård" Brexit innebär att denna förordning upphör att gälla utan att något annat avtal finns på plats. Det beslutades nyligen att Storbritanniens utträde skjuts upp till den 31 oktober 2019, vilket ger dem ytterligare tid på sig att få ett avtal på plats. Dock kan risken för en "hård" Brexit fortfarande inte uteslutas.

EU kommissionen vill trygga människors sociala säkerhet i händelse av att Storbritannien lämnar EU utan avtal, och förordar att medlemsländerna ska fortsätta tillåta medborgare att exportera sin pension till Storbritannien. Marianne Thyssen, Belgiens EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, rörlighet på arbetsmarknaden, kompetens och sociala frågor säger att det är viktigt att skydda de sociala rättigheterna för såväl EU-medborgare som britter, oavsett utgången av Brexit. Kommissionen arbetar just nu med att ta fram en ny reglering som ska säkerställa rättigheten att tillgodoräkna sig intjänad försäkringstid över gränserna. Det innebär att EU-medborgare som arbetat i Storbritannien under sin tid som EU-medlemmar, såväl som brittiska medborgare som har arbetat i ett EU land under Storbritanniens EU-medlemskap, kan tillgodoräkna sig denna tid även efter Brexit. Detta kan till exempel säkerställa människors rättighet till allmän pension i slutet av karriären.

Idag är nästan 4 miljoner EU-medborgare bosatta i Storbritannien, och nästan 1,3 miljoner britter bosatta i något annat EU-land.

"Det är vår skyldighet att trygga den sociala säkerheten för dessa människor, och säkerställa att det inte är medborgarna som får betala priset av Brexit", säger Marianne Thyssen.

För Sveriges del har regeringen lagt fram ett förslag som ytterligare säkerställer den sociala tryggheten för svenskar i Storbritannien, och för britter i Sverige. I händelse av en "hård" Brexit, föreslår regeringen att enskilda personer under en övergångsperiod fortsatt kan få svenska sociala trygghetsförmåner utbetalda till Storbritannien, med undantag för arbetslöshetsersättning, på samma sätt som i dag. Förslagen innebär även att enskilda personer kan få ersättning för vårdkostnader i vissa fall. Bestämmelserna om utbetalning av förmåner och ersättning för vårdkostnader upphör vid utgången av år 2019. Det föreslås även att det bör införas bestämmelser för att i framtiden skydda rätten till sammanläggning av intjänade försäkringsperioder och rätten till att likställa exempelvis förmåner, för personer som arbetat eller varit bosatta i Storbritannien under tiden då landet var medlem i EU. Detta kan bli aktuellt att använda vid ett framtida uttag av en trygghetsförmån, till exempel för pensioner.

Det spekuleras även om ett återupplivande av socialförsäkringskonventionen från 1988, som var i kraft mellan Sverige och Storbritannien innan Sverige gick med i EU. Om detta sker innebär det att varaktigheten på en utsändning definieras som 12 månader istället för 24 månader, med en möjlighet till förlängning på 24 månader. Det innebär att en svensk som åker till Storbritannien delvis kan kvarstå i det svenska socialförsäkringssystemet i åtminstone 12 månader, även efter en eventuell "hård" Brexit. De förmåner som regleras i avtalet är sjukförmåner, föräldraförmåner, pension och arbetslöshetsförmåner.

 

Källor: 

European pensions

Pressmeddelande från Regeringen

Skattenätet