Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Behöver ni hjälp med er pensionsadministration?

Pensionsadministration upplevs av många som krångligt och svårt. Det tycker inte vi på SPP Konsult att det är. Det är något vi gör varje dag för flera arbetsgivares räkning.

Visst händer det att en nyckelperson blir långvarigt sjuk, går på föräldraledighet eller slutar? Det kan också vara så att er nuvarande pensionsspecialist behövs i ett viktigt HR-projekt eller att ni har återkommande hög arbetsbelastning. Då gäller det att fylla platsen tillfälligt eller under längre tid med en person som har rätt kompetens. För just pensioner och försäkringar är det inte alltid så lätt att hitta rätt kompetens. Blir allt liggande då? Det behöver inte vara så.

Att anlita SPP Konsult Bemanning vid behov av extra personal betyder att du får tillgång till rutinerade pensionsadministratörer med specialistkunskaper inom tjänstepensionsområdet. Du hittar snabbt ersättare till någon som är långvarigt sjuk eller så kan du tillvarata möjligheten att kunna frigöra tid till att genomföra viktiga HR-projekt som annars lätt hamnar på undantag. Ni kan känna er trygga med att ni får rätt kompetens på plats.

Outsourcar ni lönehanteringen? Hur är det med hanteringen av tjänstepensionerna då?

Det är relativt vanligt att låta någon annan hantera lönerna för de anställdas räkning. Det är effektivt både ur ett kostnads- och administrationsperspektiv. Fler och fler tittar nu på om det kan vara lika effektivt att outsourca administrationen av tjänstepensioner. Gör du också det?

Tjänstepensioner upplevs ofta som ett svårt och kunskapskrävande område. Det krävs lång och gedigen kunskap för att det ska bli rätt hanterat.

Nu har du möjlighet att anlita SPP Konsult Outsourcing till delar eller hela administrationen av tjänstepensioner:

• SPP Konsult har lång och gedigen erfarenhet av tjänstepensionsområdet

• Vi hanterar både kollektivavtalade och företagsegna pensionsplaner

Du väljer själv hur du vill ha det SPP Konsult kan hjälpa till med delar av eller hela processen avseende hanteringen av tjänstepensioner och vara med och driva eller delta i projekt. Vi är vana att besvara frågor, både från anställda, övrig HR och från linjechefer. Vi har breda kontaktytor hos pensionsaktörerna på marknaden, vilket underlättar hanteringen. Du väljer själv hur stora delar av processen som är lämpligt att outsourca. Syftet ska vara att det effektiviserar i era egna processer inom företaget.

Välkommen att kontakta Maria för mer information.

Maria Tärnklev  
maria.tarnklev@spp.se