Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Har ni personal utomlands?

Mobility - Internationell anställning/Internationella uppdrag

Den internationella personalrörligheten ökar stadigt i takt med globaliseringen av företagens verksamheter. Många företag har flyttat sin produktion utomlands och breddat sina marknadsmöjligheter. Det är inte ovanligt att en del företag idag kan ha fler anställda utomlands än i Sverige. Framförallt har antalet nyetableringar av svenska företag i Asien vuxit i betydande omfattning bara under den senaste tioårsperioden. Under senare tid har även stora multinationella företag ökat sina investeringar i Sverige, med i dag betydligt fler svenskar anställda i utlandsägda företag än tidigare.  Sammantaget innebär detta många möjligheter men även stora utmaningar för dig och ditt företag inom det område som berör avtal och villkor för internationell anställning eller internationella uppdrag. Inte minst när det gäller att bedöma skillnader mellan olika länders pensionssystem för att avtala om anställningsförmåner för internationellt rörlig personal.

Du är inte ensam om att uppleva detta som ett komplext område som ligger utanför dina normala arbetsuppgifter. För att förenkla din tillvaro hjälper vi som exempel till med:

• Anställningsformer 
• Anställningskontrakt
• Policy- och processfrågor
• Lön- och belöningsfrågor 
• Kostnadskalkyler
• Skattefrågor
• Socialförsäkringsfrågor
• Pensionsförmåner
• Riskförmåner
• Bostads- och flyttfrågor
• Benchmark
• Administration

SPP Konsult samarbetar med:

• Deloitte (Global expertis inom skatte- och socialförsäkringsområdet)
• Hay Group (Global specialistkompetens inom Compensation, befattningsvärdering etc)
• Human Entrance (Internationella förflyttningar samt mångårig expertis att genomföra utbildning i språk och kulturomställning)

Vi har som mål att hjälpa dig och ditt företag:

• Att bli kostadseffektiv
• Minska risken för obehagliga kostnadsöverraskningar
• Skapa attraktiva erbjudanden till företagets kompetens
• Se till att lagar och avtal följs
• Genom lösningsorienterad och flexibel arbetsmetodik
• Göra det enkelt för dig genom vår "Single-Point of Contact" modell
• Hyra ut specialist kompetens till dig efter behov – ge tillgång till Mobility Manager på avrop

Välkommen att kontakta Mats för mer information.

Mats Edler
+46 8 451 79 43
mats.edler@spp.se