Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

När uppdaterade ni er pensionspolicy senast?

På de flesta arbetsplatser finns åsikter om och synpunkter på tjänstepensionen, allt från premie- och förmånsnivåer till leverantörer och rådgivare. En tydlig och uppdaterad pensionspolicy ger företaget ett verktyg och ramverk för att hantera dessa frågor.

  • Företagsledningen använder policyn för att fastställa förmåns- och/eller premienivåer för att skapa kontroll över kostnaderna för pension och försäkring. Policyn är också ett utmärkt sätt att synliggöra förmåner och därigenom öka företagets attraktionskraft för att behålla och rekrytera personal.
  •  Personalavdelningen får ett stöd vid rekrytering, vid frågor från de anställda och inte minst för att hantera alla individuella önskemål.
  • Ekonomiavdelningen får stöd inför budgetering samt hjälp med kontroll och uppföljning av pensionskostnader.
  • Företagets samarbetspartners i pensions- och försäkringsfrågor får ett tydligt regelverk att hålla sig till.

Pensionspolicyn styr vem som omfattas av vilka pensions- och försäkringsförmåner. SPP Konsult hjälper er att ta fram och löpande uppdatera policies, både generella och mer specifikt inriktade mot olika personalkategorier som t ex chefspensioner eller utlandsanställda. Vi kan också ta fram policies för olika händelser, exempelvis vid löne- och bonusväxling eller avgångspensionering.

Välkommen att kontakta Mats för mer information.

Mats Edler
+46 8 451 79 43
mats.edler@spp.se