Konsumentvägledning utanför SPP Konsult AB

Här hittar du konsumentvägledning utanför SPP Konsult AB. Du kan vända dig till dessa för råd.

Konsumentverket

På Konsumentverkets webbplats hittar du information till dig som konsument. De tar emot anmälningar om problem på konsumentområdet. Men de prövar inte den enskilda tvisten med företaget.

Läs mer på www.konsumentverket.se

Hallå konsument

Konsumentverket lämnar vägledning genom Hallå konsument. Du får bland annat information om vilka kommuner som i dagsläget erbjuder konsumentvägledning. Här finns också en klagoguide.

Läs mer på www.hallakonsument.se/

Kommunala konsumentvägledare

I de flesta kommuner finns konsumentvägledare. De kan ge dig råd i enskilda ärenden och tvister. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

Advokatjouren

På vissa platser i landet finns möjlighet att kostnadsfritt få prata med en advokat. Under 15 minuter kan du få en genomgång av de problem du har. 

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats