Steg 1-2 - Prövningsmöjligheter hos SPP Konsult AB

Vi hör av oss till dig inom fem dagar sedan vi fått ditt klagomål. Antingen med beslut eller med information om handläggningen.

Om vi inte kan tillmötesgå ett klagomål lämnar vi alltid en motivering till varför.

Prövningen är kostnadsfri.

Steg 1 - Kontakta den handläggare, konsult eller avdelning som handlagt ditt ärende eller vårt kundcenter och begär en prövning av ditt ärende 

Vår förhoppning är att vi tillsammans kan reda ut eventuella missförstånd. Du kan även begära att ditt ärende ska prövas av ansvarig på avdelningen. Efter prövningen får du ett slutligt beslut från ansvarig handläggare eller avdelning.

Du når oss på e-post.

Dataskyddsombud: Vi har ett dataskyddsombud som övervakar att vår organisation följer dataskyddsförordningen. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Vårt dataskyddsombud heter Kristina Vedung. Du kan nå henne genom att skriva till: SPP, Dataskyddsombud 105 39 Stockholm eller skicka e-post till dataskyddsombud@spp.se.

Hon gör konsekvensbedömningar som syftar till att förebygga risker. Vidare bedömer hon eventuella personuppgiftsincidenter och är kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. 

Steg 2 - Du kan framföra ett klagomål och begära en prövning hos klagomålsansvarig

Du är välkommen att kontakta vår klagomålsansvarige som säkerställer att du får ditt ärende prövat på ett objektivt och korrekt sätt.

Vår klagomålsansvarige heter Kajsa Åström. Du kommer i kontakt med henne på följande sätt:

 • E-post: klagomalsansvarig@spp.se
 • Postadress:
  Frisvar
  Klagomålsansvarig
  SPP
  Svarspost 20633516
  110 00 Stockholm
 • Telefon: 073-430 39 83

Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter, till exempel person- och kontonummer, när du skickar mejl.