Steg 3 - Prövningsmöjligheter utanför SPP Konsult AB

Är du inte nöjd med vårt beslut kan du kontakta oberoende organisationer och myndigheter och se om de kan hjälpa dig.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en nämnd för tvistlösning. De prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare och lämnar en rekommendation om hur tvisten bör lösas. 

ARN prövar många typer av konsumenttvister men inte alla. De har bland annat en tidsgräns som säger när din anmälan måste ha kommit in till ARN. Mer information om vilka ärenden ARN prövar och deras regler hittar du på www.arn.se

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Du kan skicka in en anmälan till IMY om du anser att någon bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling. IMY tar emot din anmälan men har ingen skyldighet att agera på ditt tips eller klagomål. Om de inleder tillsyn, så gör de det inte som ombud för dig som har anmält. De kommer alltså inte att företräda dig som anmäler och du blir inte part i tillsynsärendet.

Mer information om hur de hanterar en anmälan hittar du på www.imy.se

Domstol 

Du kan vända dig till allmän domstol för att få en rättslig prövning.

Information om allmän domstol hittar du på www.domstol.se