Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Pension & Utbetalning

Får du idag utbetalningar från oss, eller är det snart dags? Oavsett så kan det ibland dyka upp lite frågor. Här har vi samlat de vanligaste.

Vanliga frågor

 • När utbetalas min pension?

  Du måste ha fyllt 61 år för att kunna påbörja utbetalning av den allmänna pensionen, men både privata och tjänstepensioner kan generellt betalas ut från det att du har fyllt 55 år. I vissa fall kan din arbetsgivare ha bestämt från vilken ålder pensionen kan tas ut. Inför första utbetalningen får du ett brev från oss med uppgifter om pensionens storlek.

 • Hur byter jag konto?

  Vill du ändra kontouppgifter måste du skicka in det skriftligt till oss. Vi kan av säkerhetsskäl inte ta emot uppgifter per telefon. Du kan dock ringa till oss och be om en blankett.

 • Hur ändrar jag skatt?

  Önskar du dra extra skatt på din pensionsutbetalning är du välkommen att ringa till oss.

 • Hur gör jag om jag fått jämkning?

  Har du fått ett jämkningsbeslut från Skatteverket så skickar du in det till oss.

 • När får jag kontrolluppgiften?

  Kontrolluppgifter skickas ut i början av året och visar hur mycket du under föregående år fått utbetalt i pension liksom hur mycket skatt som har dragits.  Uppgifterna finns per automatik med i din deklaration eftersom vi skickar samma kontrolluppgifter till Skatteverket.

 • När måste jag skicka in mitt levnadsintyg?

  Du som är bosatt utlomlands har varje år fått fylla i ett levnadsintyg som vi skickar ut. Intyget är till för att visa att du lever och fortsatt har rätt till pensionsutbetalningar. Det är viktigt att du fyller i levnadsintyget enligt instruktionerna och returnerar det till oss. Har du redan fyllt i ett intyg från en annan pensionsutbetalare går det självklart bra att skicka oss en kopia på det.

 • Vad gör jag om jag fått ett SINK-beslut?

  Du måste inkomma med ett beslut om "Särskild inkomstskatt för utomlands boende" (SINK-beslut) utfärdat av Skatteverket. Det är viktigt att SPP Konsult står angivet som utbetalare på underlaget.

 • Räknas pensionen upp?

  Pensionstillägg är en årlig uppräkning av pensioner under utbetalning. Syftet är att man som pensionär ska få en pension som följer prisutvecklingen i samhället. Det är i avtalet med din tidigare arbetsgivare som det framgår om pensionen ska räknas upp eller inte.