Koll på pensionsvillkoren

Det finns många frågeställningar att ta hänsyn till när man ska ta beslut i pensionsfrågor. Löpande kommer nya lagar, regler och benchmark på hur andra företag gör som påverkar hur företaget lämpligast löser olika pensionsfrågor.

SPP Konsults pensionsspecialister har lång erfarenhet av att hjälpa företag att hitta lösningar utifrån företagets förutsättningar och på så vis undvika misstag som kan bli kostsamma.