Hjälp med pensionsadministration

Visst händer det att en nyckelperson blir långvarigt sjuk, går på föräldraledighet eller slutar? Det kan också vara så att er nuvarande pensionsspecialist behövs i ett viktigt HR-projekt eller att ni har återkommande hög arbetsbelastning. Då gäller det att fylla platsen tillfälligt eller under en längre tid med en person som har rätt kompetens.

Det här kan vi hjälpa er med