Hjälp med att beräkna pension och pensionsskuld

SPP Konsult har en mycket lång och gedigen erfarenhet av komplexa förmånsberäkningar inom såväl kollektivavtalade pensionsplaner som individuellt upprättade pensionsavtal, exempelvis för högre befattningshavare. Vi kan hjälpa till med allehanda former av beräkningar inom tjänstepensionsområdet.