Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Är ni i behov av en pensionsrevisor?

Är du i behov av en "pensionsrevisor"? Pensioner är för många komplext och svårt att få en överblick av, samtidigt som pensionskostnaden ofta är den största personalkostnaden efter kostnaden för lön.

Tjänstepensionen har kommit att bli en allt viktigare del av den framtida pensionen - för många anställda den viktigaste. Det medför att arbetsgivarens val av exempelvis pensionsleverantör och rådgivare blir väldigt viktigt.

Pensionsbranschen är inte känd för transparens och enkelhet, vilket gör att det kan vara svårt att förstå "vad man betalar och vad man får".

• Anställda betalar genom försäkrings- och förvaltningsavgifter i den lösning arbetsgivaren valt

• Företagets kostnad (premie) är i stort sett densamma, oavsett val av leverantör Utbudet av olika förvaltningstjänster är stort och det är svårt att utvärdera vad de kostar, vem som ersätts av vem och hur utfallet verkligen blivit. Det är ett problem, eftersom höga avgifter tenderar att leda till lägre pensioner.

Vi hjälper arbetsgivare med oberoende återkommande genomlysning av bolagets pensionslösning:

• Vilken rådgivning har skett och vad har den resulterat i

• Hur ligger anställdas kapital placerat

• Historisk avkastning och avgifter för de vanligaste placeringarna (inkl. rådgivarägda)

• Kontroller av onormalt stora avvikelser och förändringar i pensionskostnad

Vår erfarenhet är att arbetsgivare som genomför pensionsrevision blir bättre kravställare till nuvarande och framtida leverantörer och därigenom ett ökat arbetsgivaransvar.

Vår uppfattning är att det är klokt att någon annan än nuvarande rådgivare genomför pensionsrevision.

Välkommen att kontakta Tony för mer information.

Tony Pettersson   
tony.pettersson@spp.se