Känner ni till förändringarna inom ITP:s tjänstepensionsavtal?

2022-11-07

Den 1 januari 2023 höjs åldersgränserna och ett lönetak införs inom ITP:s tjänstepension.

För de som omfattas av ITP1 införs flera förändringar;
dels ett lönetak på 30 inkomstbasbelopp, dels höjd åldern för intjänande av ålderspension till 66 års ålder. För alla som har ITP1 el ITP2 höjs rätten att få ITP sjukpension till 66 års ålder.

Hur kommer detta att påverka er som arbetsgivare och era anställda? Har ni behov av att diskutera detta eller önskar hjälp med att utreda, beräkna och analysera konsekvenserna av förändringarna för ert företag och anställda?

SPP Konsult har vi djup kompetens och lång erfarenhet inom ITP. Välkommen att kontakta oss för dialog och hjälp i dessa frågor!