Nyhetsbrev november 2023 - läs om Forarapportering och Alectas rabatter

2023-11-15

I nyhetsbrevet kan du läsa om den månatliga rapporteringen till Fora som börjar gälla från och med Q1, Alectas rabatter samt ny information om kompetensförsörjning från utlandet.