för 2018

  • 2018-12-13 - Viktig information om ändringar i reglerna för deklaration av direktpension
  • Denna information berör de företag för vilka SPP Konsult har ett uppdrag att betala ut direktpensioner. Informationen avser pågående pensionsutbetalningar samt de som startas från och med år 2019.

  • 2018-12-07 - Nyhetsbrev December
  • I december månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring och vår nya digitala tjänst Pensionshantering.

  • 2018-11-14 - Årsskiftesinformation om kapitalvärdesberäkningar
  • De företag som är berörda kommer som tidigare år att få kapitalvärdesberäkningar i början av december värderade enligt Finansinspektionens riktlinjer per den 31 december 2018.

  • 2018-10-15 - Vilka lönearter ska vara pensionsgrundande?
  • Är bonus pensionsgrundande eller inte? Hur ska man rapportera lön för anställda som löneväxlar? Gäller samma regler för ITP1 och ITP2?

Se även