Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Viktig information om ändringar i reglerna för deklaration av direktpension

2018-12-13

Denna information berör de företag för vilka SPP Konsult har ett uppdrag att betala ut direktpensioner. Informationen avser pågående pensionsutbetalningar samt de som startas från och med år 2019.

Förutsättningarna för dagens utbetalningstjänst har förändrats genom en lagändring i skatteförfarandelagen, som träder i kraft den 1 januari 2019. Ändringen innebär bland annat att direktpensionsutbetalningar ska deklareras på individnivå månatligen istället för som idag årligen. Den årliga kontrolluppgiften till pensionären tas bort och ersätts med ett månatligt utbetalningsbesked. Det är också arbetsgivarens ansvar att deklarera hos Skatteverket vilket innebär att SPP Konsult inte längre kan utföra detta moment enligt nuvarande tillvägagångssätt. Detta innebär att vi kommer att ändra i vår utbetalningstjänst så att den uppfyller de nya lagkraven från och med 1 januari 2019.

Administrationen av pensionsutbetalningar kommer att se ut på följande sätt:

  • Från och med utbetalningarna i januari 2019 kommer SPP Konsult att leverera deklarationsunderlag på individnivå till er arbetsgivardeklaration. Vi kommer att leverera uppgifterna direkt till Skatteverket och leveransen kommer att ske via Skatteverkets öppna API. Det krävs ingen särskild behörighet från er för att SPP Konsult ska kunna lämna uppgifter.
  • SPP Konsult kommer i samband med detta även att leverera innehållen preliminärskatt till ert skattekonto.
  • SPP Konsult kommer att leverera en månadssammanställning/deklarationsunderlag för att ni ska kunna stämma av det som har levererats till Skatteverket. Månadssammanställningen levereras för första gången i april 2019.
  • SPP Konsult kommer att ge pensionärerna all den information som de behöver och har rätt till avseende sin pensionsutbetalning och tillhörande skatt. Informationen finns att tillgå digitalt genom att pensionären loggar in på spp.se med BankID. SPP Konsult ansvarar inte för att informationen kommer individer som inte har BankID till del. 
  • Den som hos er ansvarar för att signera arbetsgivardeklarationen kommer att kunna logga in på Mina sidor på Skatteverket och hantera arbetsgivardeklarationen där.
  • Ni som arbetsgivare får på inget sätt ändra eller ta bort uppgifter som SPP Konsult har skickat till Skatteverket. Vid frågor kring uppgifter är ni välkomna att kontakta oss. Om ni som företag ändrar eller tar bort en uppgift blir både arbetsgivardeklarationen och individens inkomstdeklaration felaktig.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta SPP Konsult på telefon 08-451 70 99 eller via e-post spp.konsult@spp.se

Informationen uppdateras löpande.